Hakkımızda


TARİHÇE

OUR HISTORY

İyi bir Türk lokumunun formülü doğal, taze ve olgun meyvelerle gerçek ateşte uzun saatler kavrulan kaliteli kuruyemişlerden geçiyor. Bizim de Türk lokumu alanındaki ustalık sırrımız, bir asrı aşkın kuruyemişçilik ve manav geçmişimize dayanıyor. 19'uncu yüzyıl sonunda Üsküp'ten İstanbul'a göçen dedemiz Hacı Niyazi Bey, henüz 14 yaşındayken önce Eminönü'nde şimdiki adı Kızıl Han olan Papaz Hanı'na yemişçi; ardından Galata Köprüsü'nün altında hem manav hem de Türkiye'deki ilk kuruyemişçiyi açıyor. Halk arasında ve gazetelerde bu durum bir devrim olarak tanımlanıyor.
The formula of a good Turkish delight consists of natural, fresh and ripe fruits and quality dried nuts that are roasted in real fire for long hours. Our secret of mastery in Turkish delight is based on our history of more than a century of dried fruit and fruiterer. Our grandfather, Hacı Niyazi Bey, who immigrated to Istanbul from Skopje at the end of the 19th century, was only 14 years old when he first went to the Papazhani, which is now called Kızıl Han, in Eminönü; then it opens both a fruiterer and the first dried fruit shop in Turkey under the Galata Bridge. Among the people and in the newspapers, this situation is described as a revolution.
1929'da ise o zamanlar çiçek mezatı yapılan Çiçek Pasajı'na geliyor. Hacı Niyazi Bey, o zamanlar restoran ve meyhanelerin henüz bulunmadığı pasajın köşesine mütevazı bir tezgah açıyor. Kuruyemişler Eczacıbaşı Sokağı'nda kendi kurduğu fırında 6 saat boyunca gerçek ateşte kavrulup getiriliyor. 20'nci yüzyılın ortalarına doğru müşterilerine, bayramlarda ve özel günlerde bademli, güllü, cevizli ve sakızlı lokumlar sunmaya başlıyor. Küçük tegahında büyük işler çıkaran Hacı Niyazi Bey'in ürün kalitesinin ispatı, müşterilerinin oluşturduğu bir yanı Balık Pazarı, diğer tarafı Tokatlıyan'a uzanan kuyruk oluyor.
In 1929, he comes to Çiçek Pasajı, where flower auctions were held at that time. Hacı Niyazi Bey opens a modest bench in the corner of the passage, where restaurants and taverns were not yet available at that time. Nuts are roasted on real fire for 6 hours in the oven he founded on Eczacıbaşı Street and brought. Towards the middle of the 20th century, it started to offer its customers Turkish delights with almonds, roses, walnuts and gum on holidays and special occasions. The proof of the product quality of Hacı Niyazi Bey, who has done great things in his small shop, is the queue extending Balık Pazarı on one side and to Tokatlıyan on the other side.
Niyazi Bey oğluna Sakarya Pastanesi'ni açıyor. Beyoğlu'ndaki bu dükkan Lefter Küçükandonyadis gibi ünlü futbolcular başta olmak üzere ünlülerin maç gibi etkinlikler sonrası uğrak yeri haline geliyor. Zaman içerisinde yeni tarifler geliştiriyor, güncel tatlar ortaya koyuyoruz. Bugün Hacı Niyazi Bey'in torunları olarak Türkiye'nin dünyadaki en büyük markası olan lokumu, gerçek şeker, taze meyve ve gerçek ateşte uzun saatler kavrulan kuruyemişlerle hazırlayıp Türkiye'den Avrupa'ya, Uzak Doğu'dan Avustralya'ya, Afrika'dan Amerika'ya dek sunuyoruz. Herkesin bir yetenekle doğduğuna inanıyor, bizim ustalığımızın lokum olduğunu biliyoruz.
Niyazi Bey opens Sakarya Patisserie for his son. This shop in Beyoğlu becomes a frequent destination for celebrities, especially famous football players like Lefter Küçükandonyadis, after events such as games. Over time, we develop new recipes and present up-to-date flavours. Today, as the grandchildren of Hacı Niyazi Bey, we prepare Turkish delight, which is the biggest brand of Turkey in the world, with real sugar, fresh fruit and nuts that are roasted in real fire for long hours, and offer it from Turkey to Europe, from the Far East to Australia, from Africa to America. We believe that everyone is born with a talent, we know that our mastery is Turkish delight.


BULUŞMA NOKTASI

MEETING POINT

Hacı Niyazi Efendi'nin lokumcusunda adeta tarih yatıyor. Dijitalleşmenin henüz başlamadığı dönemde insanlar buluşmak, sosyalleşmek ve randevulaşma lokasyonu olarak Hacı Niyazi Efendi'yi tercih ediyorlar. İşte o zamanlardan bu yana bizimle çalışan Hasan Ağabey, telefonun ve sosyal medyanın olmadığı zamanlardan bir adeti şöyle anlatıyor
There is a history reserved in Hacı Niyazi Efendi's Turkish delight shop. In the period when digitalization has not yet begun, people prefer Hacı Niyazi Efendi as a meeting place, socializing and dating location. Hasan Ağabey, who has been working with us since then, tells about a custom when there was no telephone and social media:
"...Tabii o zamanlar etkileşim yok, bakışma var. Sabah dükkanı açmaya gelirdik, bir bakardık ki kapının altından zarfların içinde mektuplar atılmış olurdu. Hepsini toplar, tezgahın önüne koyardık. İnsanlar da gün boyu Hacı Niyazi Efendi'ye 'Bana mektup var mı?' diye gelir, bakarlardı." O günden bu yana Çiçek Pasajı'ndaki dükkan, İstanbul'un sembol yerlerinden biri olmaya devam ediyor.
"Of course, there was no interaction at that time, there was glances. We would come to open the shop in the morning, we would see that there were letters under the door in envelopes. We used to collect them and put them in front of the counter and people would ask Hacı Niyazi Efendi, 'Is there a letter for me?" Since then, the shop in Çiçek Pasajı continues to be one of the symbolic places of Istanbul.


FUTBOL YILDIZLARINDAN SANATÇILARA

FROM FOOTBALL STARS TO ARTISTS

Beyoğlu'ndaki dükkan halkın yanı sıra Lefter Küçükandonyadis gibi ünlü futbolcular başta olmak üzere oyuncuların ve müzisyenlerin maç ve konser gibi etkinlikler sonrası uğrak yeri haline geliyor.
The shop in Beyoğlu becomes a popular destination for players and musicians, especially famous football players such as Lefter Küçükandonyadis, after events such as matches and concerts.